Raporty bieżące

Raport bieżący nr 59/2017

Raport miesięczny za październik 2017

(Raport bieżący nr 59/2017)

02.11.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2017 wyniosły 466,0 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,2%.

Przychody za okres styczeń – październik wyniosły 3.299,7 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o 30,9%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za październik 2017 wyniosły 374,1 mln PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,9%,  narastająco za okres styczeń – październik wyniosły 2.667,1 mln PLN i były wyższe o 23,6% w stosunku do roku 2016.

Przychody w kanale internetowym za październik 2017 wyniosły 70,5 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 75,4%, narastająco za okres styczeń – październik wyniosły 477,1 mln PLN i były wyższe o 114,8% w stosunku do roku 2016.

Raport bieżący nr 58/2017

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

(Raport bieżący nr 58/2017)

23.10.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 23 października 2017 r. podpisał aneks z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 października 2010 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 49/2010 z dnia 29.10.2010 r.

Niniejszym aneksem podwyższono kwotę limitu kredytowego wielocelowego na gwarancje bankowe własne w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 40.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 20.000.000,00 PLN) oraz przedłużono okres udzielonego limitu oraz okres jego wykorzystania do 29 maja 2018 r. (poprzedni termin: 26 października 2017 r.).

Pozostałe postanowienia umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Łączne zaangażowanie PKO BP SA wobec spółek z Grupy CCC S.A. wyniesie maksymalnie 260.000.000,00 PLN.

Umową o największej wartości jest umowa limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 220.000.000,00 PLN zawarta pomiędzy spółką zależną CCC.eu Sp. z o.o. a PKO BP SA w dniu 30 maja 2016r., opisana w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 maja 2016 r., zmieniona aneksem podpisanym w dniu 8 maja 2017, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów.

powrót do listy

Raport bieżący nr 57/2017

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii H Spółki

(Raport bieżący nr 57/2017)

05.10.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z dnia 3 października 2017 r. Zarząd CCC S.A. ("Spółka") informuje, że w 5 października 2017 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 665/17 z dnia 3 października 2017 r. w dniu 6 października 2017 r. nastąpi rejestracja 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oznaczonych kodem ISIN PLCCC0000016.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

CCC S.A. jest największym producentem obuwia i najszybciej rosnącą spółką obuwniczą w Europie. Po zdobyciu pozycji zdecydowanego lidera rynkowego w Polsce CCC rozpoczęła w roku 2011 intensywną ekspansję zagraniczną, zostając największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej. Dziś Grupa CCC posiada blisko 900 salonów w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 500 tys. mkw. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje blisko 40 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w zaszczytnym gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG-u 20. Do końca 2017 roku CCC planuje mieć 1100 sklepów o łącznej powierzchni ponad 560 tys. mkw. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w salonach własnych w Polsce, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Niemczech, Serbii, Rosji, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Rumunii i Estonii.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij